capçalera
  inici . english . español . deutsch . italiano . français
mapa web . crèdits  
menu_topmenu_topmenu_topmenu_topmenu_topmenu_topmenu_topmenu_topmenu_topmenu_top
obres
ordre de cavalleria
 Plurilingüisme
 Llull i el català
 Difusió i conservació
 Llibre de contemplació
 Llibre del gentil
 Llibre de l'orde de cavalleria
 Doctrina pueril
 Llibre d'Evast e Blaquerna
 Llibre d'amic e amat
 Art demostrativa
 Llibre de meravelles
 Llibre de les bèsties
 Desconhort
 Arbre de ciència
 Arbre exemplifical
 Cant de Ramon
 Retòrica nova
 Lògica nova
 Liber de fine
 Art breu
 Fantàstic
 Art abreujada de predicació


Aquest tractadet sobre els valors morals i religiosos vinculats a l’exercici de les armes, va ser escrit entre 1274 i 1276 per fortificar els ideals cristians de l’estament militar del segle XIII, i ha  tingut una considerable fortuna literària.

El Llibre de l’orde de cavalleria consta de set capítols, que tracten respectivament sobre: l’origen i noblesa de la cavalleria; la descripció de l’ofici de cavaller; l’examen de l’aspirant a cavaller; el cerimonial de l’adobament; el simbolisme de les armes ofensives i defensives; els costums propis del cavaller i l’honor que es deu al cavaller.

Ramon Llull proposa una reforma moral de la cavalleria (fidelitat a la monarquia, defensa de la fe, respecte pels estaments socials inferiors) que s’inscriu en la producció coetània sobre l’assumpte, compensant així l’escàs entusiasme en la milícia que es desprenia del capítol 112 del Llibre de contemplació en Déu, dedicat a comparar la ‘cavalleria celestial’, oberta a les obres de l’esperit, amb la ‘mundanal’, ocupada en tasques polítiques, militars i socials.

El Llibre de l’orde de cavalleria es proposa de bastirun sistema ideològic força complet, subtil i, sobretot, adequat a la realitat dels estats europeus del segle XIII, com la Corona d’Aragó o França.

Vegeu: Albert Soler i Llopart, “«Mas cavaller qui d'açò fa lo contrari». Una lectura del tractat lul·lià sobre la cavalleria”, Estudios Lulianos,29 (1989), pp. 1-23, 101-124.  

enllaç UB Centre de Documentació Ramon Llull