Breviculum

Códice miniado que contiene 12 ilustraciones de grandes dimensiones de la Vita coetanea de Ramón Llull, ejecutadas hacia 1325 por iniciativa de Tomás Le Myésier, un seguidor del beato vinculado a la corte de Francia.

I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII

Aquest projecte ha rebut el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Credits and References