Le Breviculum

Codex de miniatures qui contient 12 illustrations de grandes dimensions de la Vita coetanea de Raymond Lulle, exécutées vers 1325 sous l’initiative de Thomas Le Myésier, un disciple de notre auteur qui était lié à la cour de France.

I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII

Aquest projecte ha rebut el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Credits and References