Breviculum

Códice com miniaturas que contém 12 ilustrações de grandes dimensões da Vita coaetanea de Raimundo Lúlio, executadas até 1325 por iniciativa de Tomàs Le Myésier, um seguidor do beato vinculado à corte de França.

I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII

Aquest projecte ha rebut el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Credits and References