Lullisme

Voir: Tomàs et Joaquim Carreras Artau, Historia de la filosofia espanyola. Filosofia cristiana dels segle XIII al XV, édition facsímil, vol. 2 (Barcelona, Institut d’Estudis Catalanas, 2001): l’histoire du lullisme occupe les p. 9 à 437; Del frau a l’erudició. aportacions a la història del lul·lisme dels segles XIV al XVIII = Randa, 27 (Barcelona, Curial Edicions, 1990).