Pasar al contenido principal

Jordi Rubió

Jordi Rubió i Balaguer, Història de la literatura catalana, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984-1986; Llull en el vol. I, pp. 91-108.