Vés al contingut

Tots els éssers

Així, per exemple, pel que fa a les potències de l’ànima, l’enteniment pot expandir-se en intellectivumintelligibileintelligere; i, pel que fa als quatre elements, el foc (ignis) en ignitivumignibileignire.