Vés al contingut

Base de dades / Diccionari

La Base de Dades Ramon Llull (Llull DB) és un instrument bibliogràfic electrònic concebut per ordenar, sistematitzar i facilitar la consulta exhaustiva de tota la informació referent a l’extensa producció que va escriure el beat mallorquí, a l’encara més extensa obra que li ha estat atribuïda al llarg del temps i sobre obres d'autors lul·listes o relacionats amb Ramon Llull. El gran volum d’informació que conté i les prestacions que ofereix a l’usuari la converteixen en una eina excepcional en l’àmbit de les bibliografies en línia sobre els grans autors, ja siguin catalans o internacionals. Ha estat creada per Anthony Bonner i desenvolupada al Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona, per un equip de col·laboradors, amb la participació de diverses institucions. És de lliure accés des de la xarxa i ofereix una versió en català i una versió en anglès.

El Nou Glossari General Lul·lià (NGGL) és una eina en xarxa que permet accedir a l'enorme corpus lèxic de l'obra catalana de Ramon Llull. És obra de Miquel Colom i va ser publicat en cinc volums (Palma: Editorial Moll, 1982-1985); la seva versió electrònica, desenvolupada al Centre de Documentació Ramon Llull, millora, amplia i actualitza el diccionari original. Inclou també el Diccionari de definicions lul·lianes d'Anthony Bonner i Maria I. Ripoll (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2002), que recull unes 600 defincions de termes del seu propi sistema, l'Art, i també de la filosofia i de la teologia medievals, que el mateix Llull fa a les seves obres, tant catalanes com llatines.